Ball Valve MF

บอลวาล์ว ผ.ม. (Ball Valve MF) - เกลียวนอก + เกลียวใน

บอลวาล์ว ผ.ส. (Ball Valve MS) - เกลียวนอก + สวมต่อ


Size : 1/2", 3/4"

สี : สีฟ้า

คุณสมบัติ :

  • ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษเจือปน

  • ใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์และท่อเพื่อเปิด - ปิดน้ำ

  • เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและ ภาคการเกษตร

  • ใช้ต่อสายชำระในห้องน้ำ อต่อเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ต่างๆ หรือสายยาง

รายละเอียดสินค้า บอลวาล์ว ผ.ม. (Ball Valve MF) - เกลียวนอก + เกลียวใน

รายละเอียดสินค้า บอลวาล์ว ผ.ส. (Ball Valve MS) - เกลียวนอก + สวมต่อ


สินค้าของบริษัท