เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ไทยเฟิง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) อนุมัติให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ ไม่ว่าจะเป็น พีวีซีบอลวาล์ว ยูเนี่ยน ทรูยูเนี่ยน หน้าจาน และอื่นๆ เพื่อการส่งออกในประเทศ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานในงานระบบประปาทั่วไป ภาคอุตสาหกรรม ตลอดทั้งภาคเกษตรกรรม

บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าพีวีซีบอลวาล์ว ซึ่งมีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ TF ,AC ,MT ,LK  เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของลูกค้าที่แตกต่างกัน

บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นในการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ที่ทันสมัยมาใช้ในขบวนการผลิตสินค้ารวมถึงการควบคุมขบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดทำระบบคุณภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ไทยแลนด์ แบรนด์ และ NSF เป็นต้น

วิสัยทัศน์


สําหรับเป้าหมายในอนาคตของ บริษัทฯ นั้น มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งการใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงการให้ความใส่ใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

คุณสมบัติที่โดดเด่น


ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี / ทดสอบการรั่วทุกตัว หมดปัญหาการรั่วซึม / คุณภาพสูง ทนทารต่อการใช้งาน /
ผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย / มีการเซอร์วิสหลังการขาย

Slider
Slider