อบรมประจำปี 2562 ของบริษัทไทยเฟิง

การเพิ่มผลลผิตในตัวเอง ด้วย Q6 สู้ความสำเร็จ

อบรม วันที่ 19 สิงหาคม 2562 หัวข้อ "การเพิ่มผลลผิตในตัวเอง ด้วย Q6 สู้ความสำเร็จ"