บริษัท ไทยเฟิง จำกัด จัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

บริษัท ไทยเฟิง จำกัด จัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

     บริษัท ไทยเฟิง จำกัด จัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยได้ทำการมอบทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียนใกล้เคียง บริษัท จำนวน 7 โรงเรียน และ บุตรหลานพนักงาน โยมอบทุนการศึกษาให้แก้เด็กที่เรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน ทั้งหมด 159 ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 400,000 บาท ในโครงการ “เด็กไทย ก้าวไกล ใฝ่รู้สู่อาเซียน” เป็นปีที่ 12