ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ประจำปี 2561

บริษัท ไทยเฟิง จำกัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ประจำปี 2561


บริษัท ไทยเฟิง จำกัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยจัด ขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2561